Show menu

Techlab - Het Stroomlab

Een gaaf Techlab voor de midden- en bovenbouw rondom stroomcircuits, elektriciteit en geleiding. Op toegankelijke en experimentgerichte wijze maken de leerlingen kennis met deze begrippen en krijgen ze bijvoorbeeld inzicht in waarom een lampje soms wel of juist niet werkt! En, hoe kan stroom in kunst verwerkt worden? Een andere kijk op kunst!    

Opbouw workshop

Experimenteren staat in de Techlabs van Grote Broer Kunsteducatie centraal. Zo ook hier. In de introductie wordt basiskennis omtrent stroom en geleiding uitgelegd. Daarna worden groepjes gemaakt van 3 à 4 leerlingen en elke groep kan aan de slag met diverse materialen die wel (of juist niet) stroom geleiden. En, hoe zou dit in kunst verwerkt kunnen worden? Een eindresultaat is echter niet het doel; het gaat om de ontdekking, het uitdagen van de leerlingen verder te kijken dan de functionele insteek van stroom waarbij ze worden geïnspireerd om tot creatie te komen. Reflectie tussen groepjes vormt ook een belangrijk onderdeel waarin resultaten ook gedeeld worden. Een spannend lab, waarbij leerlingen in de wereld van elektronica en kunst duiken!