Show menu

Techniek groep 7

Techniek groep 7

Techniekworkshop voor groep 7

Groep 7 is best pittig! Rekenen is niet meer allen optellen en aftrekken, je gaat nu ook aan de slag met breuken, procenten, decimalen, meten enzovoorts. Dit zie je ook terug in onze technieklessen voor groep 7. In aanvulling op onze workshops waarbij leerlingen vooral fysiek maken, zoals bij de workshop Upcycling, gaan leerlingen ook meer bezig met programmeren. Dit doen we in de workshop Micro:bit. De Micro:bit is een systeem met microchip dat in de basis makkelijk te programmeren is. Daarnaast werkt het op vrijwel alle computers, dus is het ook makkelijk om na de workshop mee door te gaan.

Techniekles op school

De techniekles Micro:bit focust zich op de basis van programmeren, namelijk deductief denken. Stapsgewijs ga je hetgeen dat je hebt bedacht terugbrengen tot een code. Als de workshop op school eenmalig is, dan doen we dit met een gerichte opdracht: de dobbelsteen. Bij alle andere workshops werken we met challenges. Dat doen we bij de workshop Micro:bit ook, alleen dan binnen een lessenserie. Om de Micro:bit te begrijpen is het doeltreffender om met een opdracht te werken die leerlingen goed inzicht geeft in de mogelijkheden. Vaak verlengen we deze workshop met een docententraining. We blijven dan langer op school en leren de leerkracht hoe hij/zij met de Micro:bit invulling kan geven aan lesstof.

Wetenschap, creativiteit en techniek: Maakonderwijs

Maakonderwijs gaat over zelf creëren. Je hebt een vraagstuk en je gaat daarvoor een oplossing bedenken. Vanaf groep 7 worden deze vraagstukken steeds abstracter. Vaak worden ze ook samen met een groep bedacht. Binnen de workshop Virtual Reality hebben we wel eens de challenge bedacht om met de leerlingen een eigen politieke partij te promoten. De leerlingen hebben toen zelf een VR-film gemaakt waarin ze hun partij presenteerde. De motivatie van de leerlingen maakte dat ze snel veel inzicht in de techniek hadden en vervolgens de techniek naar hun hand hebben kunnen zetten.