Show menu

Techniekonderwijs voor de basisschool

Techniekonderwijs op school

Techniekonderwijs; wie is er niet meer bezig. Het is onmisbaar voor de toekomst van ons land. Er is een steeds verder oplopend tekort aan technisch personeel. Hoewel kinderen al op jonge leeftijd interesse hebben in techniek, is het vaak lastig om in je vrije tijd ermee aan de slag te gaan. Onderwijs in wetenschap en techniek op school is zodoende cruciaal. Het houdt kinderen nieuwsgierig en daagt ze uit verder te kijken dan het bekende.

Techniekworkshop basisschool

Veelal horen wij van scholen dat het belang van techniekonderwijs wordt onderschreven. Echter, hoe geef je er vorm aan? Vaak ontbreekt het aan basiskennis van hedendaagse technologie om het te verwerken in de technieklessen. Vanuit Nieuwe Makers helpen wij basisscholen met techniekworkshops. Leerkrachten hebben veelal wel ambities. Wij helpen deze helder te krijgen en helpen het vorm te geven met een techniekworkshop op school. Voor welke doelgroep is de workshop, wat wil je met de workshop bereiken en vooral, wat wil je dat je leerlingen leren? Techniek wordt concreter en wij zorgen dat de techniekworkshop past bij jouw school.

Creatieve activiteiten

Techniekonderwijs kan inspirerend, enthousiasmerend en nieuwsgierigmakend zijn. Veelal hangt het af van hoe de activiteiten voor de basisschool zijn vormgegeven. Wij proberen leerlingen uit te dagen door creatieve activiteiten te organiseren, we willen ze inspireren verder te kijken dan de techniek. Het gaat erom dat je een techniek als middel ziet om invulling te geven aan jouw ideeën. Wij stimuleren dat door alle workshops op te zetten vanuit een challenge, niet vanuit een opdracht. Wij laten kinderen vanuit hun eigen creativiteit werken, zo ontstaan de mooiste en verrassendste eindresultaten. Leerlingen verbazen zichzelf!

Techniekactiviteiten

Om techniek een mooie plek in het onderwijs te geven, is het van belang de techniekactiviteiten niet te beperken tot een eenmalige les. Door terugkerend aandacht te geven aan techniek help je je leerlingen hun talenten te ontdekken. Ook is zicht op je omgeving belangrijk. Op welke plekken kunnen leerlingen meer techniekworkshops volgen? Waar kunnen ze nog meer hun technische talenten ontwikkelen? Welke techniekactiviteit past bij mijn leerlingen? Wij helpen jullie hier graag bij.

Workshop basisonderwijs

Het belang van workshops in het basisonderwijs zit vooral in het binnenhuis halen van kennis die aanvullend is op de kennis van de leerkrachten. Voor de organisatie van de workshops van Nieuwe Makers werken we samen met 250 professionals uit het werkveld. Allemaal hebben ze hun eigen expertise en professionaliteit. We kunnen daarmee aansluiten bij de wensen die jij hebt voor de workshops op school. Continu zijn wij op zoek naar een goede match tussen workshopdocent en basisschool. Wij vinden het erg belangrijk dat de desbetreffende workshopleider bij jullie leerlingen past. Het persoonlijke gesprek met de school is hierom ook cruciaal; elke school heeft immers andere behoeftes. Een bepaalde workshop of type workshopdocent is juist wel of niet geschikt. Een optimale match tussen de basisschool, de techniek workshop en de workshopleider: daar gaan wij voor!

Lessen in techniek en wetenschap

Vanaf 2020 moeten basisscholen structureel aan techniekonderwijs doen. Technieklessen moeten dus een vaste plek in het curriculum krijgen. Dit proces hebben veel scholen al gestart, echter zijn ze ook nog zoekende in hoe ze de kwaliteit van de lessen kunnen vormgeven. Hoe kan je techniekonderwijs vormgeven op school? Welke techniekles voor de basisschool is inhoudelijk interessant? Met alle collega’s helpen wij scholen dit doel vorm te geven. We denken mee over hoe technieklessen een plek kunnen krijgen op school en helpen inhoudelijk en in de organisatie van technieklessen op school. Wij nemen jullie graag het werk uit handen.

Workshops basisschool

Een ander doel dat is gesteld vanuit het Techniekpact is dat scholen meer met bedrijven gaan samenwerken. Dat ze kennis dat aanwezig is bij bedrijven binnen de school halen. Hier zijn workshops op school uitermate geschikt voor. Bij Nieuwe Makers werken we samen met 250 professionals die allemaal goede leerkrachten zijn. Onze workshopleiders brengen het beste van twee werelden samen: een externe deskundige én iemand die dit ook kan overbrengen op kinderen. Een workshop op school is zo een middel om leerlingen enthousiast te krijgen voor techniek.

Maakonderwijs

Een andere benaming voor techniekonderwijs is maakonderwijs. Het is een benadering van hoe techniek in het basisonderwijs vormgegeven kan worden. Bij maakonderwijs draait het om al doende leren. Veelal werken kinderen (vanaf groep 1) vanuit een probleem of vraag en gaan met behulp van techniek een oplossing bedenken. Er is geen bepaald eindproduct, het gaat juist om het gehele proces, van begin tot eind. En daarbij hoort soms ook vallen en opstaan, maar vooral doen! Leerlingen ontdekken wat werkt en wat juist niet. Op deze manier vinden ze nieuwe dingen uit en zijn ze dus bezig met innovatie. Kinderen worden op speelse wijze met ontwerpgericht denken in aanraking gebracht. Het zijn workshops voor basisscholen die creativiteit en techniek samen laten komen.

STEAM op school

STEAM onderwijs is de Engelse term voor Maakonderwijs en staat voor: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Het gaat erom dat leerlingen vanuit een algemene vraag hun eigen weg mogen vinden. Onderzoekend onderwijs kan het ook genoemd worden; leerlingen vertrekken vanuit een vraagstelling en vinden zelf uit hoe ze dat kunnen invulling.