Show menu

Techniekworkshops op school

Wat is een techniekworkshop op school?

Een techniekworkshop kan je grofweg indelen in twee type workshops: 1) je leert een techniek, zoals naaien of solderen, 2) je leert een techniek te verkennen. Vanuit Nieuwe Makers geven we de tweede soort workshops op scholen. We gaan met leerlingen op onderzoek uit en dagen ze uit een techniek op onconventionele manieren te gebruiken. Om leerlingen dit creatieve pad op te krijgen hebben we in onze technieklessen geen vast omkaderde opdracht geschreven. We dagen leerlingen uit om een techniek te verkennen vanuit een “Challenge”. We geven leerlingen een groter probleem of vraagstuk en gaan met leerlingen allerlei oplossingen en invulling bedenken en uitvoeren. Hierdoor gaan ze een techniek niet als een vaststaand gegeven beschouwen, maar als een tool in een grote toolbox.

Workshop techniek school

Welke techniekworkshops zijn geschikt voor mijn middenbouw groep?

Voor de groep 4, 5 en 6 hebben we verschillende workshops die goed aansluiten bij hun belevingswereld. We hebben bijvoorbeeld Het Stroomlab waarbij leerlingen experimenteren met allerlei verschillende stroomgeleidende materialen. In de workshop Luchtfotografie gaan leerlingen hun heuze eigen luchtfoto bedenken en bij de workshop Wiggle Bots maken leerlingen met huis-tuin-en-keuken materiaal echte robots!

Hoe kunnen jullie techniekworkshops aansluiten bij mijn lessen?

Vooraf komen we altijd langs voor een persoonlijk gespreken vanuit Nieuwe Makers gaan we er altijd vanuit dat we op deze manier het beste de wensen en verwachtingen van een school helder kunnen krijgen. De kwaliteit van onze workshops op school gaan daarmee ook vooruit. We kunnen meer maatwerk leveren en onze workshopleiders (we hebben er meer dan 250) goed briefen. Waar geven jullie techniek workshops?

We vinden het daarnaast altijd van belang dat een workshops goed is ingebed in het lesprogramma van school. Hierdoor heeft de workshop het meeste impact en dus ook het meest effect op leerlingen. Het gebeurt daarom soms ook dat we een workshop aanpassen op het lesmateriaal dat de school reeds gebruikt. We kunnen dan bijvoorbeeld juist een techniek in de workshop centraal stellen die de school nog niet gebruikt. Of er juist een andere kijk op geven.