Show menu

Workshop voor de basisschool

Workshops basisschool

Wat voor soort workshops organiseren jullie voor de basisschool?

Vanuit Nieuwe Makers zoeken we naar workshops voor basisscholen die de brug slaan tussen kunst, techniek en wetenschap. In onze workshops maken leerlingen op een actieve en creatieve manier kennis met een techniek en leren hoe ze deze techniek op verschillende manieren kunnen inzetten. We streven er daarbij naar dat binnen de workshop niet de techniek centraal staat, maar juist het proces. Hierdoor leren leerlingen zelf te zoeken en verkennen naar wat je met een techniek kan en geven we ze niet vooraf een kader. Op deze manier zijn al onze workshops voor de basisschool ingericht. We prikkelen en dagen uit!

Moeten wij naar jullie locatie komen of geven jullie de workshops op onze basisschool?

Wij werken op scholen in heel Nederland. Van Terneuzen tot Groningen en van Heerlen tot Den Helder, we komen op elke plek! Het mooie voor scholen is dat we een standaard bedrag berekenen voor de reiskosten. Dit bedrag is voor elke school hetzelfde, ongeacht de plek waar je gevestigd bent.

Een andere belangrijke reden dat we workshops op basisscholen in heel Nederland organiseren is dat het van belang is dat techniekworkshops voor alle leerlingen toegankelijk zijn. We werken met ingewikkelde en in eerste instantie ontoegankelijke technieken. Als je als school in Amsterdam gevestigd zit, dan kan je die waarschijnlijk ook vinden bij een lokaal Fablab. Maar als je in een dorp in de Achterhoek gevestigd bent, dan is het een stuk lastig om een workshop op school te organiseren. Neem bijvoorbeeld de workshop Luchtfotografie of de workshop Virtual Reality.

Hebben jullie workshops voor alle groepen van de basisschool?

Onze workshops zijn geschikt voor alle leerlingen van de basisschool. Natuurlijk kan een leerling uit groep 1 niet hetzelfde als een leerling uit groep 8. Voor groep 1 hebben we bijvoorbeeld de workshop Wondertrommel en voor Groep 8 de workshop Virtual Reality.

We hebben daarom in ons overzicht van workshops voor de basisschool een filter met de verschillende groepen. Zie je een workshop ertussen staan die je graag in jouw groep wilt organiseren, maar er staat dat het niet kan. Neem dan als nog contact met ons op, want wellicht kunnen we wat aanpassen, waardoor de workshops wel geschikt is voor jouw groep.