Show menu

Workshops over wetenschap en techniek

Workshops wetenschap techniek school

Wetenschap- en techniekworkshops in het curriculum

Het techniekpact stelt dat vanaf 2020 wetenschap en techniekonderwijs verplicht een onderdeel is van het curriculum. Veel scholen zijn nog zoekende naar hoe wetenschap en techniek een plek gegeven moet worden. Ze missen vaak kennis of context waardoor ze nog niet goed kunnen bedenken wat ze ermee kunnen. Vanuit Nieuwe Makers organiseren we workshops rondom wetenschap en techniek voor school. We maken ontoegankelijke, ingewikkelde en dure technieken beschikbaar voor elke school in Nederland. Via onze workshops voor scholen maken we techniekonderwijs niet alleen voor leerlingen interessant, maar ook voor de leerkracht. Je haalt een professional van buiten de school in en, die jou ook inspireert en helpt techniekonderwijs tot een volgend level te tillen.

Leren kinderen te experimenteren tijdens jullie wetenschap en techniek workshops?

Ja, zeker! Elke workshop die we vanuit Nieuwe Makers geven wordt opgezet vanuit een creatief maakproces. In onze workshops gaan leerlingen ontwerpen, verbeteren en weer opnieuw ontwerpen. Dit proces staat bol van experimenteren en evalueren en is inherent creatief. In de lesopzetten van onze wetenschap en techniek workshops gaan we altijd uit van een “Challenge”. Leerlingen krijgen geen opdracht, maar een uitdaging die ze moeten invullen. Bedankt bijvoorbeeld een machine die jouw grootste irritatie kan oplossen. Leerlingen krijgen vanuit ons een aantal technieken aangereikt die interessant zijn om te gebruiken. Zij ontdekken verder zelf hoe ze het gaan inzetten om hun machine te maken.

Zijn wetenschapsworkshops anders dan techniekworkshops op school?

Ja en nee. Onder techniekworkshops vallen ook workshops waarbij je een technische vaardigheid leert. Bijvoorbeeld het gebruik van een soldeerbout. Bij wetenschapsworkshops staat de onderzoekende houding van leerlingen centraal. Hier kan je al heel vroeg (kleuters) mee beginnen. De wetenschaps en techniekworkshops voor school die Nieuwe Makers heeft gemaakt richten zich op beiden. We leren kinderen te onderzoeken met een techniek of juist een techniek te onderzoeken. Vrijwel nooit leren we ze concreet een soldeerbout te gebruiken voor solderen. We zien het als een tool die voor heel veel verschillende doelen gebruikt kan worden. We streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk verschillende kaders bij te brengen, zodat ze bij het oplossen van vraagstukken op een later moment in hun leven kunnen putten uit allerlei ervaringen.